Jdi na obsah Jdi na menu

Všechny záměry Spolku Budil jsou veřejné, komunitní a budují vzájemnou sounáležitost. SAD MÍRU revitalizujeme zejména pro naše budoucí generace, proto doufáme, že místní obyvatelé o tento projekt projeví aktivní zájem.

Členy Spolku Budil se můžete stát, kdykoli se rozhodnete!
 

1) cílem je vytvoření genofondové plochy polyfunkčního charakteru, zachování tradičně pěstovaných odrůd, obnovení přirozených funkcí krajiny, utvoření prostoru pro cvičení na zdravém vzduchu, setkávání i umělecká vystoupení a posílení povědomí o obci Svídnice

2) stanovy Spolku Budil jsou rozšířené o vedlejší činnost – péči o sad, do které se může zapojit každý jak z obce, tak ze širokého okolí

 

cl.v_vedlejsi-cinnost-spolku.png

 

Význam členství:

 

Svým členstvím poskytnete podporu významu revitalizace sadu. Budete informováni o pokračování obnovy sadu a všech souvisejících akcích (informace o našich aktivitách naleznete také na našich facebookových stránkách).

Můžete záměr podporovat i jinak: svými radami, rozšiřováním povědomí, získáváním dalších sympatizantů, dotací či dárců.

Vaše aktivní zapojení bude vždy dobrovolné. Pokud se aktivně zapojovat nemůžete (ze zdravotních, pracovních či jiných důvodů), již svým členstvím věnujete našemu záměru velkou oporu. A třeba pro nás získáte další zajímavé informace, které by nám mohly pomoci.

Své členství potvrdíte vyplněnou přihláškou, kterou můžete zaslat emailem na produkce.budil@gmail.com nebo poštou na adresu Spolek Budil, Svídnice 34, 289 01 Dymokury. Na přihlášce je uvedeno číslo účtu pro zaslání členského příspěvku 100 Kč na jeden rok.

 

Vaše účast je zcela dobrovolná, na revitalizaci se můžete aktivně podílet i bez členství ve Spolku Budil.