Jdi na obsah Jdi na menu

Smetanovy Jabkenice - hudební festival pro slyšící a neslyšící

 

Jako každý rok – už přes sto let – obec Jabkenice pořádá pro širokou veřejnost hudební slavnost Smetanovy Jabkenice k připomínce odkazu zakladatele klasické české národní hudby Bedřicha Smetany, který je pevně svázán s naší obcí. V jabkenické myslivně, jež je v dnešní době součástí expozic Národního muzea, prožil slavný skladatel s rodinou dcery Žofie poslední léta svého života. V tomto období vznikla jeho nejvýznamnější díla, například opery Hubička, Tajemství, Čertova stěna, klavírní cykly Sny a České tance, dokončil zde cyklus symfonických básní Má vlast. Českému národu tak věnoval poklad, který výrazně obohatil naše kulturní dědictví.

103. ročník významné tradiční události Smetanovy Jabkenice, který opět nabídne návštěvníkům všech věkových skupin bohatý kulturní program opřený zejména o klasická díla z dob života Bedřicha Smetany v podání pěveckých, tanečních a hudebních těles profesionálních, zájmových, ale i dětských, začíná již 11. května, v předvečer 140. výročí skladatelova úmrtí, a vyvrcholí 8. června 2024, kdy se můžeme těšit na Prodanou nevěstu, filmový orchestr i historickou rekonstrukci odhalení pomníku B. Smetany před 100 lety.

 

poutac-staly---kopie.png

 

ZAHÁJENÍ

Letošní hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice otevřou 11. května 2024  pěvkyně Daniela Radosa a prof. Marek Valášek koncertem Odkaz mistrů české hudby dnešku, jeden z nejstarších pěveckých sborů Dobrovan zazpívá B. Smetanovi u pomníku, Varhan Orchestrovič Bauer otevře po dlouhé době místní kostel a rozezní jeho varhany v připomínce úmrtí B. Smetany před 140 lety.

 

SVĚTOVÁ PREMIÉRA PRODANÉ NEVĚSTY V NOVÉM KABÁTĚ

Letošní ročník je ale mnohem významnější, neboť uplyne právě 200 let od narození našeho významného skladatele. V dramaturgii Vendulky Burger Budilové připravují organizátoři velkolepý hudební zážitek, festival navštíví řada známých umělců, operních sólistů a také 56členný orchestr Varhana Orchestroviče Bauera. Právě on speciálně pro tento výjimečný ročník připravuje adaptaci opery Prodaná nevěsta ve zcela novém a netradičním pojetí – ve zkrácené podobě v hudební i hrané formě, která mimo jiné bude interpretována i do českého znakového jazyka. Dramaturgie a režie se ujmou profesionální umělci, kteří zajistí vysokou uměleckou úroveň celého projektu.

 

HUDEBNÍ FESTIVAL PRO SLYŠÍCÍ I NESLYŠÍCÍ

hands-dance.jpgBedřich Smetana se do Jabkenic přistěhoval již v období hluchoty a záměrem organizátorů je tento prvek začlenit do principu slavnosti: hudební festival je určen pro slyšící i neslyšící. Program je přizpůsoben pro osoby sluchově postižené, kterým budou nabídnuta hudební vystoupení s interpretací do znakové řeči, pantomimická vystoupení a pohádky v českém znakovém jazyce i prohlídky památníku s překladatelem.

Znakový jazyk je součástí Neslyšících. Tlumočení do znakového jazyka pomáhá zachovat tuto kulturní identitu, porozumět sdělovaným informacím a sdílet své příběhy, tradice a hodnoty. Umělecké tlumočení do znakového jazyka umožňuje osobám se sluchovým postižením, zejména těm, kteří užívají znakový jazyk jako svůj primární komunikační prostředek, přístup k uměleckým projevům. Tím se zajišťuje, že tato komunita má možnost sdílet bohatství a rozmanitost uměleckých děl.

Tlumočení do znakového jazyka je důležité pro podporu inkluzivní společnosti, která respektuje právo všech osob na plnou a rovnoprávnou účast ve všech oblastech života. Věříme, že tím celá událost získá další přidanou hodnotu pro všechny návštěvníky.

 

VELKOLEPÝ ZÁŽITEK PRO VŠECHNY SMYSLY

Naším cílem je zprostředkovat velkolepý zážitek pro všechny smysly: festivalová hudba zazní prostřednictvím 56členného orchestru, bude tedy přenesena nejen zvukem, ale také vizuálně s využitím znakového jazyka a dalších divadelních prostředků. Vybrané aktivity zprostředkují prožitek díky vibracím a chvění, v připomínce období, v němž Smetana žil, nebudou chybět ani tradiční vystoupení v dobových kostýmech či projížďky kočárem. Myslíme si, že k tak významnému výročí je dobré vyzdvihnout nádherné prostředí, kde skladatel tvořil na sklonku svého života. Vedle Smetanovy Litomyšli máme takové krásné místo velmi blízko Mladé Boleslavi – a dá se říct i Prahy.

 

 

UMĚLCI FESTIVALU

 

Varhan Orchestrovič Bauer

Hudební oporu získaly slavnosti ve zdánlivě výstředním umělci, jehož hudbuimages--1-.jpeg si objednávají zahraniční orchestry, režiséři dokumentárních i hraných filmů – včetně Miloše Formana (hudba k filmu Goyovy přízraky), skládá hudbu duchovní i komerční, divadelní i muzikálovou, symfonickou i komorní, meditační a relaxační. Diriguje i koncertuje, již dvakrát byl oceněn jako nejhranější český autor v zahraničí. V. O. Bauer přiveze 56členný orchestr, adaptaci nejslavnější Smetanovy opery a neskutečný náboj, kterým obohacuje své umění i posluchače.

 

 

Operní umělci:

Vanda Šípová, Daniela Radosa, Jana Ryklová, Sabina Müllerová, Richard Haan, Aleš Briscein, Zdeněk Haas, Jan Novenko

 

Sbory:

Dobrovan

Bezmála 160 let starý smíšený pěvecký sbor tradičně spolupracující s festivalem Smetanovy Jabkenice. Už v roce 1888 účinkoval na koncertu ve prospěch pořízení Smetanovy pamětní desky na jabkenické myslivně.

Boleslav

Smíšený pěvecký sbor Boleslav byl založen již roku 1857 a řadí se tak mezi nejstarší nepřetržitě fungující pěvecké sbory u nás. Ve své historii spolupracoval přímo se samotným Bedřichem Smetanou, jenž byl také zvolen jeho čestným členem.

 

tlumočení:

HANDS DANCE

Umělecká skupina tlumočníků do ČZJ, jejíž činnost je zároveň osvětou v oblasti jazyka a kultury Neslyšících směřující na širokou veřejnost. V uměleckém tlumočení využívá kombinaci znakového jazyka a divadelně-pohybově-vizuálních prvků.

 

divadlo:

anna-polivkova---kopie.jpgAnna Polívková

Paní Vltavská – autorské představení vycházející z hudby Bedřicha Smetany. Strhující dramatický koncert.

 

Divadelní spolek OUKEJ

Setkání se světem a řečí neslyšících: jak poutavá umí být pohádka pro neslyšící děti?

 

 

Další výběr z programu:

děti místních základních škol zazpívají sbor z opery Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili, soubor The Wings vás vtáhne dobovými tanci do období života Bedřicha Smetany, večerní Jazzové variace podáváme zásadně na smetaně

 

Podrobný program, veškeré termíny či zajímavosti z historie naleznete na webových stránkách festivalu.