Jdi na obsah Jdi na menu

Profesionální coaching a školení soft-skills francouzskou metodou Jacques Lecoq

 

Strhující prezentace aneb One Man Show

img_3893.jpg

„Kvalita znamená dělat to dobře, i když se nikdo nedívá.” Henry Ford

 

Coaching pro top management zaměřený na ovládnutí řeči v dané situaci, v médiích a před velkým publikem. Dobrý řečník musí ovládat řadu technik stejných jako herec na jevišti. Velice efektivní osvědčená divadelní metoda Jacques Lecoq dokáže svými praktikami vycvičit nejen výborného řečníka, ale navíc podpoří vaši kreativitu. Osvojíte si schopnost odosobnit se a brát vše jako hru, jejíž pravidla sami určujete.

Trénink je zaměřen na posílení řečnických schopností, nalezení vlastního přirozeného projevu, schopnost improvizace, odbourání stresu, dokonalého vnímání vnitřního i vnějšího prostoru, koordinace pohybu a podmanění si posluchačů.

Veškeré aktivity herce na jevišti jsou srovnatelné s aktivitami řečníka před publikem. Platí zákon: „Čím víc pravidel si osvojíte, tím větší svobodu získáte.” (mimochodem Geoffrey Rush, logoped v Králově řeči, byl žákem J. Lecoqa)

 

1  Jasně formulovat téma

Udržet si jedno téma.  Prezentace by měla být jednoduchá, vtipná, originální, bezprostřední, všechna gesta, pohyby a prvky by téma měli podtrhovat.

2.  Uvědomit si, komu je prezentace určena

Připravit si způsob projevu podle toho, kdo vaši posluchači jsou a co od vás očekávají.

3.  Vyvolat u publika emoce

Pro úspěch prezentace je nutné vytvořit si z posluchačů spoluhráče a vyvolat v nich emoce, bez ohledu na to čeho se projev týká.

4.  Opakovaně na sebe upoutávat pozornost

Posluchače stále překvapovat, hrát si s publikem, vyvolávat v publiku napětí a zvědavost. Improvizovat v momentech, kdy vám vypadne text, přeřeknete se, v sále někdo ruší, někomu zvoní telefon. Všechny nejisté situace obrátit ve svůj prospěch.

5.  Pečlivě a dostatečně dlouho pracovat na sobě a na konkrétním projevu

Dokonale ovládnout své tělo – dýchání, správný postoj, koordinaci pohybů, posazení hlasu. Osvojíte si schopnost nahlížet sebe zvenku v interakci s divákem, orientovat se v prostoru a sám sebe řídit bez nežádoucí autocenzury.

 

Strhující prezentace aneb One Man Show – PODMÍNKY

Termíny setkání:

Optimální frekvence tréninků se vyjasní při prvním setkání, obvyklý počet bývá 2x až 4x měsíčně. Na konkrétní prezentaci lze pracovat společně, před dnem D doporučujeme trénink intenzívnější.

Minimální doporučená délka celého školení 3 měsíce.

Délka jednotlivých školení:

První školení 2 hodiny – po prvním doporučíme délku a pravidelnost setkání. Minimálně 2x měsíčně 2 – 4 hodiny po dobu 3 měsíců.

Podmínky sálu:

Je důležité vybrat pro trénink vzdušný, neutrální prostor – nejlépe s přístupem denního světla. /podlaha: prkna, parkety, baletizol, jednobarevné linoleum, koberec raději ne/, lze-li mimo firemní budovu. Některá školení můžeme uskutečnit přímo v prostorách, kde se budoucí prezentace bude konat nebo jim podobných. V Praze spolupracujeme s prostory KD Mlejn - Stodůlky, se kterými jsme již dlouholetými partnery, a přímo v centru Prahy se Studiem Citadela.

Cena malého sálu: je cca: 500 Kč / hodina. Velký sál od 2 000 Kč / hodina

Počet účastníků:

Max 3 účastníci

S sebou:

Pohodlný oděv. Doporučujeme měkkou obuv, ideální tenisky s bílou podrážkou, boty na hip-hop.

Cena školení na 3 měsíce:

Pokud budou nároky na školení jiné, lze se dohodnout na individuální ceně.

5.000 Kč za osobu / 2 hod x 2 – 4 x měsíčně

4.000 Kč za osobu / 2 hod x 2 – 4 x měsíčně

3.500 Kč za osobu / 2 hod x 2 – 4 x měsíčně (x 2 účastníci)

2.500 Kč za osobu / 2 hod x 2 – 4 x měsíčně (x 3 účastníci) Každá další hodina navíc + 1 000 Kč x počet účastníků. 

 

Školení pro střední a vyšší management.

Účastníci školení si vyzkouší osvědčenou, vysoce efektivní a k tomuto účelu ve světě hojně využívanou metodu Jacques Lecoq.

Dlouhodobý trénink pro manažery je zaměřen na odbourání stresu a posilování schopností, které si každý dobrý manažer musí osvojit, aby co nejlépe zvládal řadu úkolů, se kterými se denně potýká – od personalistiky, plánování, organizování, řešení krizových situací, vedení pracovníků, kontrolu, přes vytváření image společnosti navenek či komunikaci s médii.

Soubor výše jmenovaných schopností je uměním, jež je svými zákonitostmi velice blízké pravidlům platícím na divadelním jevišti. Trénink pro manažery se tedy divadelními zákony inspiruje a živě modeluje situace vytvářející se uvnitř organizace i vně.

 

Základem aktivit je praktický a léty osvědčený herecký trénink pod vedením zkušených pedagogů, postavený na třech pilířích:

Tělesná a hlasová cvičení

 - ověřenými technikami, precizní prací s hlasem a pohybem profilujeme individuální projev účastníka

Improvizace

 - pracujeme na přirozenosti a uvolněnosti projevu, bystrém vnímání okolí

Práce ve skupině

 - rozvíjení tvůrčího potenciálu pracovního týmu

 

Získané schopnosti:

Lze připravit školení zaměřené na kterýkoli z níže uvedených bodů. Častěji však coach ve spolupráci s managerem vytipují případné nejzranitelnější místo týmu a pak připravujeme školení ušité na míru.

 - zvládnutí a odbourání stresu v různých situacích např: jednání s klientem, telefonování, jednání s nadřízenými, jednání s podřízenými aj.

 - vědomé využívání svých tělesných a hlasových schopností

 - flexibilita, dynamika projevu a pohybu

 - ovládnutí řeči – vaší rétoriky o daném (nejlépe nepříjemném) tématu v jakékoli situaci v médiích i před velkým publikem

 - pohotová reakce ve správný moment a improvizace v situacích, které si to vyžadují

 - posílení tvůrčího potenciálu a představivosti

 - znalost „body language” – výhoda při jednání

 - schopnost udělat si ze svého soupeře spoluhráče

 - být vnímán jako dobrý šéf a schopnost motivovat pracovníky k maximálním výkonům

 - schopnost dobře vysvětlit svůj nápad a sebejistě ho prezentovat

 - schopnost zároveň přijímat a obhajovat nápady druhých

 

Délka jednodenního školení:  od 9 do 16 hodin

12h – 13h přestávka na oběd (vodu a občerstvení zajišťujeme)

Podmínky sálu:

Je důležité vybrat pro trénink vzdušný, neutrální prostor – nejlépe s přístupem denního světla. Podlaha: prkna, parkety, baletizol, jednobarevné linoleum, koberec raději ne, lze-li mimo firemní budovu. V Praze optimálně vyhovuje např. sál Druna.

Cena sálu Druna: 2.000 Kč / hod., tj. celkem 12.000 Kč

Počet účastníků:

Není omezen.

S sebou:

Pohodlný oděv. Pracujeme bez bot, ale pokud potřebujete obuv, doporučujeme měkkou podrážku (baletní cvičky, či boty na hip-hop).

Cena školení v průběhu jednoho roku:

Pokud budou nároky na školení jiné, lze se dohodnout na individuální ceně.

5.000 Kč za osobu (x minimální počet účastníků 6), paušálně 60.000 Kč x jeden školící den

3.000 Kč za osobu (x minimální počet účastníků 6), paušálně 30.000 Kč x 3 školící dny

2.000 Kč za osobu (x minimální počet účastníků 16) x 3 školící dny

Paušálně 20.000 Kč (počet účastníků neomezen) x 6 školících dní

 

Coach:

Vendula Burger vystudovala metodu Jacques Lecoq ve Francii v letech 1993-1995 na Mezinárodní divadelní škole Jacquesa Lecoqa. Do roku 2007 žila v Paříži, kde se metoda stejně jako všude ve světě  používá k firemním účelům jako jsou - couching, teambuilding.  V  roce 2007 se vrátila do Prahy a založila v České Republice pobočku pařížského modelu - soukromou Budilovu divadelní školu. Od roku 2010 začala opět úspěšně využívat možností metody Jacques Lecoq ve firemních kurzech.

 

Zpětnou vazbu účastníků Citibank školení Carrier Image And Team Work naleznete v referencích.