Jdi na obsah Jdi na menu

Následné vzdělávání pedagogů ZUŠ

20. 11. 2019

 

Využijte možnosti rozšíření vašeho vzdělání hravou metodou Jacques Lecoq.

Jedná se o ojedinělý přístup k tvorbě, odlišný od běžného českého vzdělávání. Metoda Jacques Lecoq dělá z tvůrců-učitelů a následně  tvůrců-dětí vědce, kteří zkoumají věci kolem sebe pohybem. Oživuje všechny zajeté vzorce a dodává jim radost ze hry. Vše se stává inspirací pro hru a hra základem tvorby. Můžeme se inspirovat i existujícími styly – důležité však je naslouchat a nechat prostor

k nalezení vlastní cesty. Výuka neprobíhá formou kritiky a porovnávání, ale hledání a překvapování. Pedagogové sami proniknou do metody JL - a zároveň se ji naučí aplikovat ve své výuce. 

Kromě nových směrů pro práci s dětmi nabízí metoda JL také přímo pro pedagogy osvědčené, vysoce efektivní a k tomuto účelu ve světě hojně využívané způsoby psychohygieny – zvládání stresu a zátěžových situací, řešení konfliktů, sebepoznání, sebereflexe, sebeřízení a týmové spolupráce.

 

3_pedagogove-----kopie.jpg

Na fotografii dva pedagogové dramatického a dva pedagogové výtvarného oboru.

 

Nabízíme večerní vzdělávání jednou týdně po jeden školní rok:

– každou středu 20:00-22:00 v Praze

– každý čtvrtek 18:30-20:30 v Nymburce

 

Absolvuje-li pedagog tyto tréninky po dobu celého školního roku (vzhledem k možnosti nastoupit kdykoliv v průběhu roku tedy

po dobu 40 týdnů), vystaví mu Budilova divadelní škola osvědčení o absolvování tréninků metody Jacques Lecoq.

Hradí-li vzdělání zaměstnavatel za účelem získání osvědčení pro pedagoga, nabízíme značné slevy.

Máte-li zájem o metodu Jacques Lecoq na vaší škole, kontaktujte nás.

 

Zakladatelka a ředitelka Budilovy divadelní školy Vendulka Burger-Budilová, žákyně Jaquesa Lecoqa, pracuje jak s dětmi, tak s pedagogy:

- již několik let spolupracuje se základními školami ve středních Čechách, na kterých vede dramatické kroužky a pořádá projektové dny,

děti se účastní také veřejných vystoupení k různým příležitostem

Je zvána jako lektorka festivalů či celostátních přehlídek k vedení tvůrčích dílen pro děti (např. Dětská scéna Jablonec, Tannambourré, SESEDO, Mezinárodní divadelní festival dětí a mládeže Soukání), divadelními soubory mládeže ke spolupráci při realizaci divadelních her (naposledy Tom Sawyer, Divadelní klub mladých v Kytlici)

- v roce 2018 vedla dílnu metody Jacques Lecoq pro pedagogy ZUŠ na Celostátním setkání učitelů literárně dramatického oboru ZUŠ pořádané Národním institutem pro další vzdělávání.

 

6_73497844_392405795035497_8514980068290723840_n-----kopie.jpg

Vendulka Burger-Budilová a děti - hravá metoda Jacques Lecoq.

 

Metodu Jacques Lecoq celosvětově studují nejen dramatičtí umělci, ale také scénografové, tanečníci, choreografové, režiséři,

dramaturgové, či scénáristé. Budilova divadelní škola metodu dětem a pedagogům přibližuje již od roku 2008.