Jdi na obsah Jdi na menu

Dramatický kroužek podle J. Lecoqa

 

Jacques Lecoq dělá z dětí malé vědce, kteří zkoumají věci kolem sebe pohybem.

 

Vše se stává inspirací pro hru a hra základem dramatické tvorby. Můžeme se inspirovat i existujícími divadelními styly (např. loutkové nebo maskované divadlo), důležité však je, naslouchat a nechat děti si vlastní cestu vyjádření najít.

Nabízený kroužek probouzí u dětí zvědavost a chuť věci realizovat skrze tyto osy, které se neustále protínají a doplňují:

 

1) dramatické hry v rámci rozehřívání seznamují se základními divadelními zákony: vnímání, img_5428-----kopie.jpgpozorování,

akce a reakce, soustředění, napětí a uvolnění

2) hledání dynamiky a analýza pohybu: hledání nových rytmů, vnímání zvuků, které samy vytváříme, budování nových atmosfér skrze zvuky a pohyb, hledání nového těla, postoje, chůze a později hledání dynamiky inspirované přírodou, ztotožnění se s nimi a vytváření lidských charakterů

3) improvizace – jakmile se naučíme určité dynamiky a hry, improvizujeme s nimi v různých každodenních situacích a hledáme, tak cestu k divadlu. Objevujeme, co je prostor a jak v něm fungujeme. Učíme se převést na divadlo vše, co sami prožíváme.

4) kolektivní dramatická tvorba – Metoda dává možnost, aby žáci hledali vlastní dramatické vyjádření. Předpokládáme, že vlastními kreativními silami vytvoříme představení, kterým budeme moci divákům předat naše pozorování. Umět svou práci veřejně prezentovat je součástí výuky.

 

Délka lekcí / kroužků 

předškolní děti - 40 minut

školní děti - 90 minut

divadelní soubory - dle dohody/potřeby 

Veřejná prezentace 24. 6. 2013 - výsledek hledání na téma zvířátka (ZŠ Všeň)  

Máte-li zájem o metodu Jacques Lecoq na vaší škole, kontaktujte nás.

 

Jacques Lecoq (1921-1999) založil v roce 1956 v Paříži Mezinárodní divadelní školu. V České republice je od roku 2007 reprezentantem metody Budilova divadelní škola pod vedením Vendulky Burger, která absolvovala školu ještě za zakladatelova života, v roce 1995.

 

Metoda Jacques Lecoq rozvíjí zdravým způsobem jak fyzické, tak kreativní vlastnosti každého, protože hlavním motorem je si hrát, pohybovat se a z jednoduchých tělesných cvičení hledat vlastní divadelní tvar. Metodu hravým způsobem přibližujeme dětem již od roku 2008.

 

Náhledy fotografií ze složky Dramatický kroužek podle J. Lecoqa