Jdi na obsah Jdi na menu

CELOROČNÍ STUDIUM

Příspěvky

Školní rok 2023

Chcete uspět jako herec-tvůrce?

Utužit svůj talent? Nebát se?

Uchopte své talenty do vlastních rukou!

 

citadela---kopie.png

foto archiv BDŠ

 

Přečíst

ZAHAJOVACÍ WORKSHOP - 100 let Jacquesa Lecoqa

11.- 12.12.2021 - zahajovací workshop k novému školnímu roku 2022

 

Metoda JL vede k vlastnímu uměleckému vyjádření.

Neškatulkuje! Hledá, v čem je každý tvůrce jedinečný.

 

Přečíst

Intenzivní studium 2019-2020

Naši studenti se sjíždějí z celé republiky,

proto intenzivní studium probíhá formou víkendových seminářů

vždy jedenkrát až dvakrát za měsíc v předem vypsaných termínech.

Studenti ucelené celoroční výuky zakončené závěrečnou zkouškou mohou využít

při včasné úhradě výrazných slev!

vedeni-----kopie.jpg

 

 

Přečíst

Školní rok 2018-2019

Studium pro nováčky - trénink pro profesionály.

Semináře a pravidelná studia BDŠ nabízejí fyzickou průpravu, scénický pohyb, dramatickou improvizaci, práci s hlasem a vnímání prostoru. Důraz je kladen na autorskou tvorbu, individuální i kolektivní.

Hlavními studijní obory jsou dynamika a analýza pohybu, akční mim, improvizace, neutrální maska, kolektivní tvorba, dramatická akrobacie (akrobacii používáme pouze má-li dramatický význam).

Práce je vedena pedagogy Budilovy divadelní školy, kteří metodu Jacques Lecoq vystudovali, či lektory, kteří její zaměření adaptovali na jiné, stejně kvalitní metody.

Přečíst

Školní rok 2017-2018

Budilova divadelní škola jako jediná v ČR vychází z principů metody Jacques Lecoq. Již od roku 2007 otevírá dveře dramatické tvorbě metodou, jež je uznávaná po celém světě v divadle, v tanci i ve filmu.

Metoda Jacques Lecoq nabízí nové cesty jak v oboru herectví, tak i v ostatních tvůrčích oborech (scénografie, dramaturgie, režie, choreografie a dalších). Akcentuje hru a dramatickou tvorbu. Profesionálům pomáhá uvolňovat stereotyp hereckého projevu. Posouvá hranice fyzických možností.

Komplexní studium vede k individuálnímu vývoji každého tvůrce – a zároveň vytváří tvůrčí kolektivy. Naši studenti jsou každoročně přijímáni ke studiu nejrůznějších fakult AMU včetně zahraničních škol.

...

Přečíst