Jdi na obsah Jdi na menu

Prapravnučka Vendelína Budila našla zázemí pro divadelní školu v Polabí

12. 8. 2015

Nymburský deník 12.8.2015

autor: Ivana Šmejdová

 

Nymbursko - Vendula Burger založila po letech pobytu v zahraničí Budilovu divadelní školu a usadila ji do naší něžné krajiny

V celorepublikovém kontextu jsou vísky Pojedy, Žitovlice nebo Svídnice u Dymokur nepříliš známé. Vedle nich postavme divadelní školu slavného jména s mezinárodně uznávanou originální vzdělávací metodou. Jak se mohou tyto dvě protichůdné smyčky spojit 
v jeden pulzující celek? O tom si Nymburský deník vyprávěl s Vendulou Burger, prapravnučkou Vendelína Budila, slavného českého divadelníka 
2. poloviny 19. a začátku 20. století.

Nejprve si udělejme pořádek v tom, jak se dnes módně říká, Who is Who, tedy kdo je kdo.

Budilova divadelní škola

Vendula Burger, zakladatelka soukromé divadelní školy, kterou pojmenovala po svém slavném předkovi, je dcerou herečky Evelíny Steimarové a sestrou Anny Polívkové. Strávila léta v zahraničí, v Paříži vystudovala proslulou Mezinárodní školu Jacquese Lecoqa a jeho metodu pak šířila jako pedagožka 
a herečka takřka po celém světě.

Jacques Lecoq (1921-1999) byl profesorem sportu a tělovýchovy, rovněž se věnoval herectví. Jeho divadelní školu studovali mimo jiné známý francouzský herec Pierre Richard nebo z českých umělců Anna Polívková.

Během svého pobytu v zahraničí a v odlišných kulturách se Vendula Burger stále víc přesvědčovala o „srozumitelnosti" Lecoqovy metody, o jejím kouzlu, schopnosti budit v lidech talent. Uzrálo v ní rozhodnutí založit vlastní školu v Čechách. Vznikla Budilova divadelní škola, „Budilka" umožňující hercům osvojit si odlišné pojetí divadla, než jaké poskytuje studium klasického herectví. Ruku v ruce s tím logicky vyvstala otázka: Kam s ní?

„Brzy jsem si všimla, že mám mezi studenty na seminářích lidi z celé republiky. 
Z mého hlediska tak nebylo nutné situovat výuku do Prahy. Metoda Jacques Lecoq je založená na pozorování přírody a ztotožňování se s ní. Proto jsem začala pokusem víkendového semináře v Českém ráji, kde jsem si uvědomila, jak je dobré studenty
i pedagogy vytrhnout z městského stresu," vzpomíná na začátky Vendula Burger.

Je velmi zajímavé, jak Vendula se svými studenty i pedagogy ve venkovském prostředí pracuje: „Naučili jsme se pracovat na louce, v lese, 
v polích, ve vybydlených prostorách továren a zřícenin, ve dne i v noci. Otevřená příroda se nám stala tělocvičnou. Dynamika přírody se stala naším dramatickým metronomem," říká zakladatelka Budilovy divadelní školy.
Jak už to bývá, do zaslíbeného místa, kterým je pro Vendulu Burger Nymbursko, ji zavedla vloni náhoda. Začala žít a bydlet v Pojedech a sem přemístila i semináře. Díky vstřícnosti místních lidí a starosty Žitovlic začala využívat například žitovlický kostel sv.Václava, prostory Farmy Pojedy nebo například bývalý místní hostinec. Základnou se stalo rovněž školicí středisko SVI AJAK z.s.

Novinkou je získání vlastního prostoru bývalého hostince ve Svídnici u Dymokur, který bude po rekonstrukci sloužit jako divadelní prostor od jara do podzimu. Než se tak stane, najde Budilka díky podpoře starostky Dymokur zázemí v bývalé škole.

Jacques Lecoq má co nabídnout i dětem, a tak se Vendula Burger chystá otevřít dramatický kroužek v ZŠ Dymokury a v ZŠ Rožďalovice. 
O další nápady nemá nouzi, 
v budoucnu by chtěla obohatit nabídku školy o kvalitní divadelní představení, jako bylo třeba loňské Bubnování pro radost v Galerii Pojedy, uskutečňovat tvořivá setkání 
s místními obyvateli a vůbec rozšiřovat spolupráci s okolními obcemi, kterou si vyzkoušela například v Rožďalovicích při akci NÁM (Naše Art Město) uvedením autorského představení dvorní pedagožky školy Hanky Strejčkové s názvem Amortale (psali jsme o něm v Nymburském deníku 25. května).

Nový školní rok zahájí Budilova divadelní škola 18. září v nové rezidenci ve Svídnici 
u Dymokur. Co může nabídnout Nymburákům? Ojedinělé vzdělávání v dramatické oblasti, které jednotlivci umožňuje odhalit v sobě nový rozměr vlastní osobnosti. První setkání bude pestrou ochutnávkou toho, co metoda Jacques Lecoq poskytuje, a je nezávazné. Pokud zaujme, je možné přihlásit se k celoročnímu tréninku a stát se součástí školy i jejích uměleckých projektů. Pokud uvažujete o studiu na uměleckých školách, pak Budilka je ideálním místem, kde začít hledat svoji uměleckou cestu. Bližší informace pro zájemce i zvědavce naleznete na www.budil.cz.

 

foto: archiv Venduly Burger

zdroj: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/prapravnucka-vendelina-budilanasla-zazemi-pro-divadelni-skolu-v-polabi-20150812.html