Jdi na obsah Jdi na menu

Budilova divadelní škola je tu, aby budila v lidech talent!

 
Budilova divadelní škola doplňuje mapu uměleckého vzdělávání v České republice od roku 2007. Je vedena profesionálními
umělci, pedagogy s dlouholetou zkušeností u nás i v zahraničí.
Budilovu divadelní školu provozuje Spolek Budil, jejím cílem je uplatňování francouzské metody Jacques Lecoq, tedy rozvíjení
kreativního potenciálu v oblasti divadla, umění, kultury, vzdělávání a volného času. 
 
Jacques Lecoq (1921–1999) založil v roce 1956 v Paříži mezinárodní divadelní školu, která dodnes pořádá denní studium
pro studenty z celého světa.
Jedním ze základních principů metody Jacques Lecoq je práce s dynamikou, která zaměstnává tělo jako primární element
a vychází z forem pohybu v životě i v divadle.

Studenty vedeme skrze posilování tvůrčího potenciálu k vlastnímu divadelnímu výrazu. Metoda Jacques Lecoq je cesta
objevování nových fyzických a tvůrčích možností, které v každém herci-tvůrci dřímají.
Výuka je zaměřená na intenzivní studium metody a probíhá formou víkendových seminářů jednou až dvakrát do měsíce,
dále formou tréninků nebo vícedenních soustředění.
Studenti spolupracují na inscenacích školy a jsou přizýváni k profesionální tvorbě včetně mezinárodních projektů. 
 
Obory studia:
Metoda Jacques Lecoq / neutrální maska / analýza pohybu / Feldenkraisova metoda / improvizace / masky / dramatická
akrobacie / dramatická tvorba / hledání vlastního tvůrčího vyjádření.
Forma studia:
kurzy / intenzivní víkendové semináře / residence / práce na inscenaci.
 
Budilova divadelní škola/Spolek Budil realizuje řadu seminářů, pořádá přehlídky tvorby studentů, účastní se festivalů, 
produkčně se podílí na inscenační činnosti svých pedagogů a pomáhá mimoškolním divadelním souborům.
 
Studenti BDŠ se zapojují do performancí a site-specific projektů, inscenací fyzického a předmětového divadla, překračují
divadelní žánry a setkávají se s rozmanitým publikem, od dětí po seniory. Účastní se rezidentních tvůrčích pobytů
a spolupracují na mezinárodních projektech. 
 
Naši studenti jsou každoročně přijímáni ke studiu nejrůznějších fakult AMU včetně zahraničních škol.


„Vy jste usnul, my jsme budil.“