Jdi na obsah Jdi na menu

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

 

Budilova divadelní škola otevírá další rok studia metody Jacques Lecoq.

BDŠ jako jediná v ČR vychází z principů metody Jacques Lecoq. Již od roku 2007 otevírá dveře dramatické tvorbě metodou, jež je uznávaná po celém světě v divadle, v tanci i ve filmu.

Metoda Jacques Lecoq nabízí nové cesty jak v oboru herectví, tak i v ostatních tvůrčích oborech (scénografie, dramaturgie, režie, choreografie a dalších). Akcentuje hru a dramatickou tvorbu. Profesionálům pomáhá uvolňovat stereotyp hereckého projevu. Posouvá hranice fyzických možností.

Komplexní studium vede k individuálnímu vývoji každého tvůrce – a zároveň vytváří tvůrčí kolektivy. Naši studenti jsou každoročně přijímáni ke studiu nejrůznějších fakult AMU včetně zahraničních škol a pokračují ve své práci u nás i v zahraničí.

V následujícím školním roce můžete metodu studovat třemi způsoby (i kombinovaně):

 

1. LETNÍ PROFESIONÁLNÍ REZIDENCE (ve spolupráci s FysioART)

Letní tvůrčí rezidence - s možností být vybrán do realizace profesionální inscenace - s intenzivními workshopy metody divadelního herectví a tvorby (J. Lecoq, K. S. Stanislavskij) a filmového herectví (L. Strasberg, S. Meisner /Actor´s Studio/).

Celodenní program:

-          divadelní práce i site specific v profesionálních podmínkách

-          každodenní fyzické tréninky a relaxační cvičení

-          práce před kamerou

Rezidence se uskuteční v prostorách klasického divadla a filmových lokací, vede ji tým tvůrců a lektorů s dlouholetými zkušenostmi ze zahraničí a vedle vás – zájemců se jí účastní i profesionálové.

Termín: 21.- 27.8.2017

Místo konání: česko-německé pohraničí

Přesahem projektu je realizace inscenace, jejímž cílem je propojení profesionálů i nadšených zájemců. Premiéra 26. a 27. září 2017.

 

2. INTENZIVNÍ SEMINÁŘE

Intenzivní studium bude ve školním roce 2017-2018 probíhat formou sobotních seminářů vždy třikrát za měsíc, výjimkou je pouze Zahajovací seminář, který obsáhne i neděli, v termínu 16.-17.9.2017. Účastníci budou vybráni na základě vyplněné registrace, motivačního dopisu a doporučení. Práce je vedena stálými pedagogy Budilovy divadelní školy, kteří metodu Jacques Lecoq vystudovali, či adaptovali její zaměření s jinými stejně kvalitními metodami. Druhou výjimkou je divadelní laboratoř, která bude otevřena o navazujících nedělích pro vážné zájemce o inscenační činnost. 

Téma letošního školního roku: VZLET!

 

3. REZIDENČNÍ STUDIUM

BDŠ otevírá studia také pro (nejen) zahraniční studenty formou intenzivních měsíčních rezidencí mimo ruch světa. Koncentrujeme tři měsíce běžné výuky metody JL do jednoho intenzivního měsíce.

Studium bude probíhat vždy 3x během školního roku.

1. ročník: květen 2018 – srpen 2018 – listopad 2018

2. ročník: květen 2019 – srpen 2019 – listopad 2019.

Studium je ukončeno vlastním představením na zadané téma a písemnou prací.

Práce je vedena stálými pedagogy Budilovy divadelní školy, kteří metodu Jacques Lecoq vystudovali, či adaptovali její zaměření s jinými stejně kvalitními metodami. Do druhého ročníku zveme i zahraniční lektory metody Jacques Lecoq, kteří se zkoumaným divadelním žánrům věnují profesionálně.

Tuto metodu u nás (stejně jako ve světě) mohou studovat také profesionálové: herci, režiséři, dramaturgové, scénografové, choreografové či tanečníci, kteří cítí potřebu nalézt nové směry své tvůrčí osobnosti a zdokonalovat se fyzicky. Metoda pomáhá uvolňovat stereotyp dosavadního projevu, posouvá hranice fyzických možností.

 

BDŠ svým studentům napomáhá skrze metodu Jacques Lecoq nalézt osobitou tvůrčí cestu a uvolněný herecký projev. Budilova divadelní škola je tu proto, aby budila v lidech talent.

Registrace: produkce.budil@gmail.com

Podrobnější informace: www.budil.cz