Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

V pátek 1. října 2021 od 18 hodin se v bývalé obecní škole Svídnice u Dymokur konala veřejná schůze

pro potenciální zájemce o spolupráci na péči o Sad míru a jeho budoucí společné užívání.

 

1) seznámili jsme přítomné s naším záměrem vytvoření genofondové plochy polyfunkčního charakteru, zachování tradičně pěstovaných odrůd, obnovení přirozených funkcí krajiny, utvoření prostoru pro setkávání i umělecká vystoupení a posílení povědomí o obci Svídnice

2) seznámili jsme přítomné s rozšířením stanov Spolku Budil o vedlejší činnost – péči o sad, do které se může zapojit každý jak z obce, tak ze širokého okolí

 

cl.v_vedlejsi-cinnost-spolku.png

 

Význam členství:

Svým členstvím poskytnete podporu významu revitalizace sadu. Budete informováni o pokračování obnovy sadu a všech souvisejících akcích, čímž zamezíme šíření nepodložených negativních zpráv o naší činnosti.

Samotné členství vás nenutí aktivně se zapojovat, můžete záměr podporovat i jinak: svými radami, rozšiřováním povědomí, získáváním dalších sympatizantů, dotací či dárců.

Vaše aktivní zapojení bude vždy dobrovolné. Pomůžete-li při kácení, získané dřevo si budete moci ponechat. Budete-li se později zapojovat do sázení a následné péče o stromy, budete samozřejmě také těžit z výnosů.

Pokud se aktivně zapojovat nemůžete (ze zdravotních, pracovních či jiných důvodů), již svým členstvím věnujete našemu záměru velkou oporu. A třeba pro nás získáte další zajímavé informace, které by nám mohly pomoci.

 

Své členství potvrdíte vyplněnou přihláškou (naleznete ji také na našich facebookových stránkách), kterou můžete zaslat emailem na produkce.budil@gmail.com nebo poštou na adresu Spolek Budil, Strojnická 433/3, 170 00 Praha. Na přihlášce je uvedeno číslo účtu pro zaslání členského příspěvku 100 Kč na jeden rok.

 

Vaše účast je zcela dobrovolná, na revitalizaci se můžete aktivně podílet i bez členství ve Spolku Budil.

 

Všechny záměry Spolku Budil jsou veřejné, komunitní a budují vzájemnou sounáležitost. SAD MÍRU revitalizujeme zejména pro naše budoucí generace, proto doufáme, že místní obyvatelé o tento projekt projeví aktivní zájem.

Členy Spolku Budil se můžete stát, kdykoli se rozhodnete!