Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metoda

 

Metoda Jacques Lecoq stojí zásadně na dynamice pohybu. Zaměstnává tělo jako první element, který se ztotožňuje se vším, co se hýbe - v životě i v divadle. Výuka aplikuje základní zákony pohybu pro dramatickou tvorbu a hereckou interpretaci. Zkoumá divadelní styly ustálené v historii divadla a přetváří je do vnímání současného života. Výuka se stává žákům živou oporou - která přesahuje formy - v souladu s neustálým rytmem života.

 

Škola hledá divadlo lidské přirozenosti skrz rozličné styly, hry, pohledy, jazyky. Výuka se stává dvouletou cestou, která staví studentům překážky provokující jejich tvůrčí kvality, a tím jim pomáhá rozvíjet se a hledat vlastní cestu.

První ročník se věnuje pozorování světa a jeho dynamice pohybů. Tato cesta vede od tiché psychologické hry až ke stavbě charakterů, přes ztotožňování se s přírodou, zvířaty, barvami, zvuky, slovy a objevování her s maskami. Všechny výukové hodiny jsou mezi sebou provázány a vycházejí ze stejného postupu práce. Vytvářejí souvislý celek založený především na analýze pohybů a improvizaci.
Druhý ročník je ročníkem tvorby skrz zkoumání klasických divadelních stylů: melodramů, „lidské komedie“, tragédie, šašků, klaunů... 


„Žádná zavedená pravidla nemůžou zastoupit pravou tvorbu, kterou každý den ve škole znovu hledáme. Uvnitř stylů a žánrů hledáme „motor hry“, který je součástí každé divadelní oblasti, aby nás vedl k tvorbě. Dramatická tvorba musí být vždy aktuální.“ 
Jacques Lecoq, z knihy Poetické tělo (
Le Corps Poétique)


UPOZORNĚNÍ: Metoda Jacquesa Lecoqa je chráněna licencí Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq!