Jdi na obsah Jdi na menu

Metoda

Metoda Jacques Lecoq stojí zásadně na dynamice pohybu. Zaměstnává tělo jako první element, který se ztotožňuje se vším,

co se hýbe - v životě i v divadle. Výuka aplikuje základní zákony pohybu pro dramatickou tvorbu a hereckou interpretaci.

Zkoumá divadelní styly ustálené v historii divadla a přetváří je do vnímání současného života. Výuka se stává žákům živou

oporou - která přesahuje formy - v souladu s neustálým rytmem života.

 

 

Škola hledá divadlo lidské přirozenosti skrz rozličné styly, hry, pohledy, jazyky. Výuka se stává dvouletou cestou, která staví studentům překážky provokující jejich tvůrčí kvality, a tím jim pomáhá rozvíjet se a hledat vlastní cestu.

 

První ročník se věnuje pozorování světa a jeho dynamice pohybů. Tato cesta vede od tiché psychologické hry až ke stavbě charakterů,

přes ztotožňování se s přírodou, zvířaty, barvami, zvuky, slovy a objevování her s maskami. Všechny výukové hodiny jsou mezi sebou

provázány a vycházejí ze stejného postupu práce. Vytvářejí souvislý celek založený především na analýze pohybů a improvizaci.

Druhý ročník je ročníkem tvorby skrz zkoumání klasických divadelních stylů: melodramů, „lidské komedie“, tragédie, šašků, klaunů...

 

Struktura studia metody JL:

- úroveň 1: analýza pohybu z 10 pohybů (zkouška), kolektivní tvorba (zkouška)

- úroveň 2: analýza pohybu z dalších 10 pohybů (zkouška), kolektivní tvorba (zkouška)

- úroveň 3: vytvoření své vlastní věty analýzy pohybu /Lecoq má větu únik a zeď rozkouskovanou na cca 54 pohybů/ (zkouška), individuální tvorba (zakončená vlastním celistvým výstupem buď samostatným nebo se zapojením spolužáků – samozřejmě uzavřená zkouškou).

Jak rychle se k dalším úrovním studenti dostávají záleží na tom, kolik vkládají do vlastní přípravy mezi jednotlivými víkendy.

Během druhého roku se více do hloubky zkoumají pravidla improvizace, akčního mimu, neutrální masky, dramatické akrobacie.

 

„Žádná zavedená pravidla nemůžou zastoupit pravou tvorbu, kterou každý den ve škole znovu hledáme. Uvnitř stylů a žánrů hledáme

„motor hry“, který je součástí každé divadelní oblasti, aby nás vedl k tvorbě. Dramatická tvorba musí být vždy aktuální.“

Jacques Lecoq, z knihy Poetické tělo (Le Corps Poétique)

 

UPOZORNĚNÍ: Metoda Jacquesa Lecoqa je chráněna licencí Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq!