Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 8. 2018

 

INTENZIVNÍ SEMINÁŘ (celovíkendový termín / 1x měsíčně)

2500 Kč / 1 celovíkendový seminář.

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

a)

Každý jednotlivý seminář - 2500 Kč vždy nejpozději do 30. dne předchozího měsíce.

Při neúčasti na uhrazeném semináři z důvodu nemoci uplatňuje BDŠ storno poplatek ve formě nevratné zálohy ve výši 1000 Kč.

b)

Úvodní seminář I. pololetí – 2500 Kč (do 30. září), následující 4 semináře v jedné platbě v celkové částce 8000 Kč (do 30. října) = sleva na každém semináři 500 Kč.

Úvodní seminář II. pololetí – 2500 Kč (do 30. ledna), následující 4 semináře v jedné platbě v celkové částce 8000 Kč (do 28. února) = sleva na každém semináři 500 Kč.

STORNO POPLATEK:

Při neúčasti na uhrazených seminářích z důvodu nemoci platí vzhledem k uplatněné slevě při úhradě následující:

a)

Nevyužité 3 uhrazené semináře – jeden ze seminářů lze převést na II. pololetí, na druhý uplatňuje BDŠ storno poplatek ve výši jednoho semináře po slevě (= 2000 Kč), třetí bude ve výši po slevě vrácen na účet účastníka (= 2000 Kč).

b)

Nevyužité 2 uhrazené semináře – jeden lze převést na II. pololetí, na druhý uplatňuje BDŠ storno poplatek ve výši jednoho semináře po slevě (= 2000 Kč).

c)

Nevyužitý jeden uhrazený seminář – BDŠ uplatňuje storno poplatek ve výši jednoho semináře po slevě (= 2000 Kč).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPEN TRAINING SPACE (jeden podvečer / 1x týdně)

300 Kč / 1 lekce

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

První zkušební tréning = jednotlivá úhrada 300 Kč (registrace kdykoliv v průběhu školního roku).

Při pravidelné návštěvě hradí účastník v jedné úhradě 5 lekcí (= 1500 Kč), které může vyčerpat během až 8 týdnů.

STORNO POPLATEK:

Pokud účastník uhrazené lekce v termínu 8 týdnů nevyužije, uplatňuje BDŠ storno poplatek ve formě nevratné zálohy ve výši 1000 Kč (a méně - podle počtu nevyužitých lekcí).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA (např. k talentovým zkouškám)

600 Kč / 1,5 hod. + individuální úprava ceny

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úhrady provádějte na účet BDŠ 2500245863/2010

(při platbě uveďte do zprávy pro příjemce své jméno)